24-11-2015

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης για τον με αρ. Απ. 16462/ 10.11.2015 διαγωνισμό για την προμήθεια 4.000 τεμαχίων ανταλλακτικών Πινακίδων Θρανίου

pdfΔιευκρινίσεις επί της Διακήρυξης

TOP