10-09-2018

Δημοσίευση Δημοπράτησης για την Προμήθεια Αναγκαίου Εξοπλισμού του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης (Δράμα)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

TOP