05-03-2019

Δημόσιος ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 1.500 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 1.500 ΣΕΤ ΘΡΑΝΙΩΝ (ΘΡΑΝΙΟ ΚΑΙ 4 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Σ.) – [pdf]

Σχέδιο ΣΕΤ ΘΡΑΝΙΟ ΝΓ-Model_1.pdf

Σχέδιο ΣΕΤ ΘΡΑΝΙΟ ΝΓ-Model_2.pdf

Σχέδιο ΣΕΤ ΘΡΑΝΙΟ ΝΓ-Model_3.pdf

Σχέδιο ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΓ-Model.pdf

TOP