28-11-2018

Δημόσιος ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 5000 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ 500 ΣΕΤ (ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκή Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΣ) – [pdf]

Σχέδιο Καθίσματα Ταπετσαρίας Μεταλλικά Γραφείο – Μοντέλο [pdf]

TOP