20-03-2020

Δημόσιος ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 2.300 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 2.300 ΣΕΤ ΘΡΑΝΙΩΝ (ΘΡΑΝΙΟ ΚΑΙ 4 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.ΕΣ.) – [pdf]

Σχέδιο 1.pdf

Σχέδιο 2.pdf

Σχέδιο 3.pdf

Σχέδιο 4.pdf

TOP