04-06-2019

Δημόσιος ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) για την: «Προμήθεια: 30.000 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 5.000 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Σχέδιο Καθίσματα Γ-Λ-Μοντέλο

Σχέδιο Καθίσματα Νο3 – Μοντέλο

Σχέδιο Καθίσματα Νο4 – Μοντέλο

TOP