03-04-2019

Δημόσιος ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 25.000 ΘΡΑΝΙΑ ΚΑΙ 3.000 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΡΑΝΙΩΝ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Π.) – [pdf]

Σχέδιο Θρανία Νο3_Νο4_Γ-Λ (3) – [pdf]

Σχέδιο Θρανία Νο3_Νο4_Γ-Λ (1) – [pdf]

Σχέδιο Θρανία Νο3_Νο4_Γ-Λ (2) – [pdf]

TOP