13-12-2017

Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στο Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ”»

Διακήρυξη

TOP