11-09-2017

Δημόσιος ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την “Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Πολυδύναμου Κέντρου αντιμετώπισης αλκοολικών και της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών στο Γ.Ν. Ιωαννίνων “Χατζηκώστα”

Διακήρυξη

TOP