06-04-2021

Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Παίδων/Εφήβων του Π.Γ.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

TOP