30-08-2022

Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Παίδων/Εφήβων του Π.Γ.Ν. Τρίπολης “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

TOP