07-08-2018

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Πολυδύναμου Κέντρου αντιμετώπισης αλκοολικών και της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών στο Γ.Ν. Ιωαννίνων “Χατζηκώστα

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Π.) – [pdf]

TOP