01-06-2017

Δημόσιος διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (EEEΣ) .pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΣ) .xml

TOP