22-03-2021

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με τη κλειστή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης ΣΔΙΤ για το έργο: “Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ”

Απόφαση Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.

Απόφαση ΔΣ της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ

Δημοσίευση στον Τύπο

Διακήρυξη Διαγωνισμού (Α’ Φάση)

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ESPD.pdf)

 

TOP