15-06-2015

Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις

Η ΚτΥπ ΑΕ διακηρύσσει το διαγωνισμό για το έργο “Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις”, προϋπολογισμού 2.784.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 και ώρα 10πμ (προθεσμία επίδοσης των προσφορών) .

pdfΠερίληψη διαγωνισμού

pdfΔιακήρυξη έργου

pdfΕιδική συγγραφή υποχρεώσεων

pdfΈντυπο οικονομικής προσφοράς

pdfΠροϋπολογισμός μελέτης

pdfΤιμολόγιο προσφοράς

pdfΤιμολόγιο μελέτης με τιμές μονάδος

pdfΤιμολόγιο μελέτης κατ’ αποκοπή τμημάτων

TOP