23-11-2015

Ματαίωση της διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού με ΑΠ. 16461/16.11.2015 “Προμήθεια οκτώ χιλιάδων (8.000) τεμαχίων (σετ) ξύλινη έδρα και πλάτη καθίσματος γυμνασίου-λυκείου, προϋπολογισμού 36.000€

pdfΑνάκληση Απόφασης Διενέργειας Διαγωνισμού

TOP