13-07-2015

Μετάθεση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για “την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και διετή συντήρηση δύο αναβατορίων σκάλας με πλατφόρμα για ΑΜΕΑ στο 1ο και 2ο Γενικό Λύκειο Σαλαμίνας”

Η “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ” μετέθεσε την ημερομηνία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για “την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και διετή συντήρηση δύο αναβατορίων σκάλας με πλατφόρμα για ΑΜΕΑ στο 1ο και 2ο Γενικό Λύκειο Σαλαμίνας” από την αρχικώς ορισθείσα 14 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30πμ στις 28 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

pdfΜετάθεση διενέργειας διαγωνισμού

TOP