24-05-2016

Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση, με ευθύνη του αναδόχου, των επεξεργασμένων λυμάτων από τον βιολογικό καθαρισμό του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου στους βιολογικούς καθαρισμούς του Δήμου Δελφών

pdfΔιακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παραλαβή, μεταφορά και διάθεση, με ευθύνη του αναδόχου, των επεξεργασμένων λυμάτων από τον βιολογικό καθαρισμό του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου στους βιολογικούς καθαρισμούς του Δήμου Δελφών»

TOP