14-06-2016

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παραλαβή, μεταφορά και διάθεση, με ευθύνη του αναδόχου, των επεξεργασμένων λυμάτων από τον βιολογικό καθαρισμό του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου στους βιολογικούς καθαρισμούς του Δήμου Δελφών

 pdfΑπόφαση διενέργειας

pdfΔιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

 pdfΈντυπο οικονομικής προσφοράς

TOP