09-09-2014

Πρόχειρος διαγωνισμός μεταλλικών θρανίων

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χιλίων τριακοσίων (1.300) μεταλλικών θρανίων για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας.

pdfΔιακήρυξη

pdfΣχέδια

TOP