15-12-2015

Προκήρυξη διαγωνισμού – επείγουσες εργασίες αναδιαρρυθμίσεων στη γυναικεία φυλακή Κορυδαλλού

Η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ προκηρύσσει σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Δ9/18868/15.12.2015 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου την επαναδημοπράτηση με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου «Επείγουσες εργασίες αναδιαρρυθμίσεων στη Γυναικεία Φυλακή Κορυδαλλού για τη λειτουργία του καταστήματος κράτησης υποδίκων γυναικών – σύνδεση ηλεκτρικής παροχής με γεννήτρια και επαναλειτουργία στάσης φύλακα ελέγχου υπογείου», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με απρόβλεπτα και ΦΠΑ 45.319,76€.

pdfΠερίληψη διακήρυξης διαγωνισμού

TOP