15-06-2015

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και διετή συντήρηση δύο αναβατορίων σκάλας με πλατφόρμα για ΑΜΕΑ, στο 1ο & 2ο Γενικό Λύκειο Σαλαμίνας

Η ΚτΥπ ΑΕ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την “προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και συντήρηση αναβατορίων σκάλας με πλατφόρμα για ΑΜΕΑ στο 1ο & 2ο Γενικό Λύκειο Σαλαμίνας”. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 28.960,00 € + ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 14 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30πμ, κτίριο ΚτΥπ, Φαβιέρου 30, ισόγειο.

pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού

TOP