13-02-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας για τα έργα: «Ανέγερση 3ου Ν/Γ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ» στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ , «Ανέγερση 10ου Ν/Γ ΓΕΡΑΚΑ» στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ & «Ανέγερση 17ου Ν/Γ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

 

TOP