22-02-2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την Γεωτεχνική έρευνα & αξιολόγηση εδάφους θεμελίωσης στα πλαίσια του έργου «Ανακαίνιση του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Άρτας για την στέγαση του Ειρηνοδικείου & του Πταισματοδικείου Άρτας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

TOP