10-04-2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια 800 καθίσματα και 200 σετ θρανίων (θρανίο και 4 καθίσματα), για τις ανάγκες των Νηπιαγωγείων της χώρας»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

TOP