13-03-2017

Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την “Προμήθεια 300 Έδρες μεταλλικές και 750 Καθίσματα ταπετσαρίας μεταλλικά, για τις ανάγκες των Σχολείων της χώρας”

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

TOP