13-02-2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας του έργου «Ανέγερση ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Κισσάμου Χανίων Κρήτης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

 

TOP