18-05-2015

Αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης-Ελληνικού

Η ΚτΥπ ΑΕ διακηρύσσει το διαγωνισμό για το έργο “Αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης-Ελληνικού”, προϋπολογισμού 600.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 και ώρα 10πμ (προθεσμία επίδοσης των προσφορών).

pdfΠερίληψη διαγωνισμού

pdfΔιακήρυξη έργου

pdfΕιδική συγγραφή υποχρεώσεων

pdfΈντυπο οικονομικής προσφοράς

pdfΠροϋπολογισμός μελέτης

pdfΤιμολόγιο προσφοράς

pdfΕιδική τεχνική περιγραφή

TOP