17-11-2016

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την “Εξάμηνη συντήρηση επίβλεψης και λειτουργίας των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, ψυκτικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελπίδων)”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

TOP