24-10-2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού δύο ακροατηρίων στο Ισόγειο και στο Β’ Όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, κατόπιν νέας διαμόρφωσης – επέκτασης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

TOP