05-03-2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ”

Τροποποίηση Διακήρυξης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.7z

Προεκτιμώμενες Αμοιβές.7z

TOP