ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 

ΠΡΑΞΗ: «3ο Γυμνάσιο & 3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας»

 

 

Το έργο: «3o Γυμνάσιο και του 3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αρ. Πρωτ. 3026/22.09.2016 Απόφαση  Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»  με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 11.415.000,00 € (Απόφαση Ένταξης) και 4.673.646,55€ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την αρ. Πρωτ. 1809/14.06.2018 Απόφαση Τροποποίησης.

 

 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σύμφωνα με την από  29.11.2017 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 4.673.646,55€ συμπερ. ΦΠΑ.       

 

 

  1. Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 240 του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και αφορά στην κατασκευή του 3oυ Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 6.591,24 μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 12.186,15 μ2. 3o Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας. Το εμβαδόν δόμησης είναι 3.317,76 μ2. Περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 βιβλιοθήκη, 1 εργαστήριο φυσικοχημείας, 2 εργαστήρια πληροφορικής, 1 αίθουσα καλλιτεχνικών - αισθητικής αγωγής, 2 εργαστήρια ξένων γλωσσών και 1 εργαστήριο τεχνολογίας σχεδίου.3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας. Το εμβαδόν δόμησης είναι 3.273,48 μ2. Περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας τύπου Ι και 3 αίθουσες διδασκαλίας τύπου II, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 βιβλιοθήκη, 1 εργαστήριο φυσικοχημείας, 2 εργαστήρια πληροφορικής, 1 εργαστήριο σχεδίου-αισθητικής αγωγής και 2 εργαστήρια ξένων γλωσσών.

 

  1. Τα παραδοτέα πράξης αφορούν στην κατασκευή 2 κτιρίων, με συνολικά 27 αίθουσες διδασκαλίας, 2 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, 2 αίθουσες βιβλιοθήκης, 2 εργαστήρια φυσικοχημείας, 4 εργαστήρια πληροφορικής, 2 αίθουσες αισθητικής αγωγής, 4 εργαστήρια ξένων γλωσσών και 1 εργαστήριο τεχνολογίας σχεδίου.

 

  1. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον 01/01/2020.

 

 

 

23/07/2019