ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

"Όσοι από τους ενδιαφερόμενους για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό επιθυμούν να επισκεφτούν και ελέγξουν τον χώρο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1. της Ε.Σ.Υ., καλούνται  να  παρευρίσκονται την προσεχή  Δευτέρα  06  Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μμ., στην κεντρική είσοδο του κτιρίου (χώρος ελέγχου) επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως 14 , όπου θα τους αναμένουν και θα τους συνοδεύσουν οι  Μηχανικοί της Υπηρεσίας μας  κ.κ.  Σάνια Παυκώφ, Καλλιόπη Δραπανιώτου και Ευάγγελος Τράκας."

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΉ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ A1

ΣΧΕΔΙΟ A2

ΣΧΕΔΙΟ A3

ΣΧΕΔΙΟ A4

ΣΧΕΔΙΟ A5

ΣΧΕΔΙΟ A6

Ανακοίνωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους

Όσες  από τις ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις που θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, επιθυμούν να επισκεφτούν και ελέγξουν το χώρο του έργου για την εκτέλεση των εργασιών ικανοποίησης μέτρων ασφαλείας στο κτίριο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1. της Ε.Σ.Υ., καλούνται να παρευρίσκονται την προσεχή Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 μμ., στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, όπου θα τους αναμένουν και θα τους συνοδεύσουν η Μελετήτρια του έργου κα Σάνια Παυκώφ και ο συντηρητής του κτιρίου.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές Συστημάτων Ασφαλείας

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών

Προϋπολογισμός Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τιμολόγιο Προσφοράς