1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6001793

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 2.018.543,08 €. Συμπεριλαμβάνεται μη επιλέξιμο ποσό 736.334,34 € που καλύπτεται από πιστώσεις του Δήμου.

Ημερομηνία ένταξης: 09/08/2023

Πράξη:  «Αποκατάσταση Διατηρητέων & Προσθήκη 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο, στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 174, στη δημοτική ενότητα της Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς και έχει συνολική επιφάνεια 6.626,70 τ.μ. Πρόκειται για αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και προσθήκη κατ’ επέκταση στατικώς ανεξάρτητου κτιρίου έτσι ώστε να εξυπηρετείται το κτιριολογικό πρόγραμμα 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου.

TOP