2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5029321

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 1.800,942,27 €

Ημερομηνία ένταξης: 11/07/2018

Πράξη: «2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή:  Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. :160 Α της 1ης Π. Ε. Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και αφορά την κατασκευή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μάκρης, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 2.239,20 μ2, εντός οικοπέδου επιφανείας 2.844,76 μ2.

 

TOP