2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης

 

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο βρίσκεται στο Ο.Τ. :160 Α της 1ης Π. Ε. Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 2.239,20 μ2, εντός οικοπέδου επιφανείας 2.844,76 μ2.

Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα κτίρια, τα οποία εκτείνονται σε τέσσερις ορόφους και ένα υπόστεγο – χώρο διαλείμματος. Το διδακτήριο αποτελείται από δύο πτέρυγες: Η πρώτη περιλαμβάνει τους χώρους διοίκησης, τις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με τους βοηθητικούς της χώρους.

Το έργο υλοποιήθηκε από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

TOP