2ο Λύκειο Μεταμόρφωσης

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Το έργο κατασκευάστηκε από την εταιρεία «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» σύμφωνα με την από 06.08.2019 σύμβαση με την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 2.780.984,62 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Το οικόπεδο στο οποίο ανεγέρθη το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ.63, επί των οδών Τατοϊου, Λειβαδιάς, Δελφών και Ε. Βενιζέλου του Δήμου Μεταμόρφωσης. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι Ε=11.922,55μ2. Η Πραγματοποιούμενη Κάλυψη του κτιριακού συγκροτήματος είναι Ε=1.571,19μ2 και η Πραγματοποιούμενη Δόμηση είναι Ε=2.610,15μ2.
Το διδακτήριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το Υπόγειο περιλαμβάνει όλους τους χώρους των Η/Μ εγκαταστάσεων, αρχείο, αποθήκες και χώρους στάθμευσης. Το Ισόγειο περιλαμβάνει χώρο πολλαπλών χρήσεων με σκηνή και αποδυτήρια, χώρο εισόδου, γραφεία Καθηγητών, Διευθυντή με γραμματεία, βιβλιοθήκη, κυλικείο, ιατρείο, χώρο φύλακα, χώρους υγιεινής μαθητών και καθηγητών, τρία κλιμακοστάσια, έναν ανελκυστήρα και ένα στεγασμένο χώρο διαλείμματος. Ο Α’ Όροφος περιλαμβάνει πέντε αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα σχεδίου – αισθητικής αγωγής, αποθήκη, αίθουσα φυσικών επιστημών με παρασκευαστήριο, τρείς αίθουσες τύπου ΙΙ, δύο αίθουσες ξένων γλωσσών, δύο αίθουσες πληροφορικής, έξι αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, τρία κλιμακοστάσια και έναν ανελκυστήρα. Το Δώμα περιλαμβάνει την απόληξη του ενός κλιμακοστασίου – μη βατό δώμα.

Στην Πράξη συμπεριλήφθηκε και Υποέργο Αρχαιολογίας.

TOP