3ο Γυμνάσιο & 3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5000857

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Προϋπολογισμός: 4.839.452,53 €

Ημερομηνία ένταξης: 22/09/2016

Πράξη: «3ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 240 του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και αφορά στην κατασκευή του 3oυ Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 6.591,24 μ2, εντός οικοπέδου επιφανείας 12.186,15 μ2.

TOP