4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6001861

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 2.695.788,32 €

Ημερομηνία ένταξης: 12/09/2023

Πράξη:  «4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο και 4ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο αφορά στην υλοποίηση οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την ανέγερση και λειτουργία του 4oυ 2/θέσιου Νηπιαγωγείου και του 4oυ 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου επί της οδού Κριεζή και των πεζοδρόμων Δόξης, Καλλικράτους και Κιλκίς του Δήμου Ασπροπύργου στον Νομό Αττικής. Πρόκειται για 2 διδακτήρια εντός του ίδιου οικοπέδου, με ανεξάρτητους αύλειους χώρους και ανεξάρτητες προσβάσεις.

TOP