8ο & 14ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6001789

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 1.076.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 09/08/2023

Πράξη: «8ο & 14ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. : 442 Α του Δήμου Ζωγράφου, στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και αφορά την κατασκευή του 8ου και 14ου Νηπιαγωγείου Ζωγράφου, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 776,79 μ2 και επιφάνεια κάλυψης 855,80 μ2.

 

TOP