8ο Γυμνάσιο Ιλίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 6001863

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027

Προϋπολογισμός: 1.246.458,30 €

Ημερομηνία ένταξης: 12/09/2023

Πράξη: «8ο Γυμνάσιο Ιλίου» 

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός του πυκνοδομημένου αστικού περιβάλλοντος της συνοικίας «Άγιος Φανούριος» του Δήμου Ιλίου, στην πολεοδομική ενότητα «12» και συγκεκριμένα επί των οδών Αγ. Λαύρας και Πατρών, στο ΟΤ 533-534-539-540. Στο οικόπεδο έχει ήδη ανεγερθεί το 3ο Λύκειο Ιλίου . Το 8ο Γυμνάσιο Ιλίου θα αποτελείται από ένα τριώροφο κτίριο  συνολικής δόμησης 1.127,10 τ.μ. και επιφάνειας κάτοψης 375,70 τ.μ.

TOP