Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: ΤΑ5200284

Τίτλος Δράσης: 16292 Αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης

Πρόγραμμα: Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Προϋπολογισμός: 2.285.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 27/03/2023

Τίτλος έργου: «Αναβάθμιση του Κτιριακού Συγκροτήματος των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών»

Πληροφορίες / Περιγραφή:

Τα κτίρια του Διοικητικού Πρωτοδικείου και Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έχουν ανεγερθεί σε οικόπεδο εμβαδού 2.691,91 μ2, στην οδό Λουίζης Ριανκούρ (Ο.Τ. 82077) στο Δήμο Αθηναίων. Ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Μεγάρων.
Τα κτίρια έχουν κατασκευαστεί με προδιαγραφές από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή και μαρμάρινες επενδύσεις όπως και κουφώματα αλουμινίου.
Για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και της απονομής της δικαιοσύνης για τα προαναφερόμενα Δικαστικά Μέγαρα, πρόκειται να υλοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
• Δημιουργία κατάλληλης υποδομής, δικτύωσης – καλωδίωσης στα ακροατήρια του κτιριακού συγκροτήματος για την εγκατάσταση εξοπλισμού για την διεξαγωγή δικών εξ αποστάσεως.
• Διαμόρφωση κατάλληλων χώρων με υποδομές για την διενέργεια τηλεδιασκέψεων, τηλεσυσκέψεων και τηλεσυνεδριάσεων.
• Μόνωση (όπου είναι εφικτό) και ελαιοχρωματισμός των διαβρωμένων, λόγω υγρασίας, επιφανειών των εξωτερικών τοίχων του κτιριακού συγκροτήματος.
• Ελαιοχρωματισμός των κλιμακοστασίων και των εσωτερικών χώρων (γραφείων κ.λπ.) του κτιριακού συγκροτήματος.
• Αντισκωριακή προστασία και βαφή του εξωτερικού μεταλλικού κλιμακοστασίου του κτιρίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπως επίσης των σιδηρών κιγκλιδωμάτων της περίφραξης, καθώς και της γκαραζόπορτας του κτιριακού συγκροτήματος.
• Αντιμετώπιση της εισροής υδάτων του 5ου υπογείου.
• Αντιμετώπιση της εισροής υδάτων στο πάρκινγκ στο επίπεδο του 1ου υπογείου.
• Έλεγχος και επισκευή ή αντικατάσταση εφόσον κριθεί απαραίτητο, θυρών πυρασφάλειας, καθώς και εξωτερικών θυρών στο κτιριακό συγκρότημα και στο δώμα.
• Επισκευή – συντήρηση στις μπαλκονόπορτες λόγω εισροής ομβρίων υδάτων στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου όπου κριθεί απαραίτητο.
• Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα φωτιστικά τύπου LED, στα γραφεία, στους κοινόχρηστους χώρους και στα υπόγεια, για τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου.
• Κατάλληλη υγρομόνωση του αίθριου χώρου μεταξύ των δύο κτιρίων, καθώς παρατηρείται εισροή ομβρίων υδάτων στα υπόγεια του συγκροτήματος.
• Κατάλληλη υγρομόνωση του αυλείου χώρου στο πίσω μέρος του κτιρίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και του τοιχίου στο διάδρομο του υπόγειου χώρου στάθμευσης, μεταξύ του 1ου και 2ου υπογείου.
• Στήριξη – συντήρηση στα μάρμαρα της εισόδου και των δύο κτιρίων και αντιμετώπιση της εισόδου ομβρίων υδάτων σε διάκενα ορθομαρμάρωσης.
• Μελέτη και αναβάθμιση της κεντρικής καλωδιακής δικτυακής υποδομής.
• Καθαρισμός του δώματος του κτιριακού συγκροτήματος με απομάκρυνση των υλικών – μηχανημάτων που έχουν αποτεθεί.
• Επεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στα κτίρια.
• Δημιουργία τουαλετών ΑΜΕΑ όπου αυτό είναι εφικτό.
• Προσθήκη ψυκτών νερού για ΑΜΕΑ.
• Διερεύνηση της προβληματικής λειτουργίας των ανελκυστήρων, συντήρηση, μερική ή και ολική αντικατάσταση εάν κριθεί απαραίτητο.
• Σύνδεση αποχέτευσης με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, καθώς έχει παρατηρηθεί διαρροή λυμάτων στον κήπο των κτιρίων.
• Διερεύνηση των υπαρχουσών υποδομών σε θέματα σχετικά με πυρασφάλεια και αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών.
• Αναβάθμιση της υδραυλικής υποδομής με αντικατάσταση σωληνώσεων όπου απαιτείται.
• Βελτίωση της υποδομής εξαερισμού του χώρου του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους για την ορθή απαγωγή των καυσαερίων.
• Αναβάθμιση του χώρου που στεγάζεται το σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) με δημιουργία κατάλληλης υποδομής κλιματισμού του χώρου, αντικατάσταση του ικριώματος που φιλοξενεί τους συσσωρευτές και αντικατάσταση του UPS εφόσον κριθεί απαραίτητο.
• Δημιουργία υποδομής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τοποθέτηση εξοπλισμού ασύρματου μεταφραστικού συστήματος.

TOP