Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: ΤΑ5202972

Τίτλος Δράσης: 16292 Αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης

Πρόγραμμα: Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Προϋπολογισμός: 2.341.929,48 €

Ημερομηνία ένταξης: 17/05/2023

Τίτλος έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή:

Το κτίριο, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το 1996, στεγάζει την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, που βρίσκεται στην περιοχή Φοίνικα του Δήμου Καλαμαριάς, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Οι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου αποτελούνται από αίθουσες διδασκαλίας, γραφειακούς χώρους, αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και κοινόχρηστους (διάδρομοι, κλιμακοστάσια) και βοηθητικούς χώρους (χώροι υγιεινής, αποθήκες, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων). Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί επέκταση του παρακείμενου κτιρίου του Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. αλλά ξεχωριστή λειτουργική ενότητα.
Βασικός στόχος του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους λειτουργίας, σε βελτίωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτιρίου. Παράλληλα, η αισθητική αλλά και λειτουργική αναβάθμισή του θα αναδείξει την ιδιαίτερη ταυτότητα της Σχολής και θα διευκολύνει την καθημερινότητα των χρηστών της, τόσο εργαζομένων όσο και εκπαιδευόμενων.
Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις:
• Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης στο εξωτερικό κέλυφος.
• Τοποθέτηση επένδυσης και περσίδων σκιασμού στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου.
• Τοποθέτηση συστήματος στεγανοποίησης και θερμομόνωσης στα δώματα και συστήματος στεγανοποίησης εξωστών.
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στις οροφές του υπογείου και στους περιμετρικούς τοίχους της βιβλιοθήκης (στο υπόγειο).
• Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με αλουμινίου, θερμοδιακοπτώμενα, που φέρουν διπλούς υαλοπίνακες με επίστρωση low-e και πλήρωση με argon στο διάκενο.
• Ανακαίνιση των Χώρων Υγιεινής.
• Αποκατάσταση εσωτερικών φθορών σε δάπεδα και οροφές/ψευδοροφές, συντήρηση και χρωματισμοί.
Και στον περιβάλλοντα χώρο:
• Επισκευή της ζώνης καθίζησης του εδάφους κατά μήκος της Ανατολικής Όψης.
• Κατασκευή νέου κλιμακοστασίου και ράμπας των ΑΜΕΑ της κεντρικής εισόδου, επί της Ανατολικής και της Δυτικής όψης.
• Κατασκευή σκιάστρου επί της κεντρικής εισόδου.
• Κατασκευή πέργκολας στον δυτικό εξώστη του ορόφου.
• Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου (περιοχή κεντρικής εισόδου – ανατολικά και περιοχή εισόδου από τη μεγάλη αυλή – δυτικά): νέες χαράξεις, επιστρώσεις, νέες φυτεύσεις, καθιστικά και κάδοι απορριμμάτων.
Παράλληλα, για το κτίριο προβλέπεται αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων μέσω αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης – ψύξης με κατάλληλο και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα.

TOP