Γ. Ν. Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5044967

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 4.377.952,56 €

Ημερομηνία ένταξης: 08/11/2019

Πράξη: «Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η  Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ, ώστε να κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή της πρότασης, εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, ex post ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση Β΄ΠΕΑ.

TOP