Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5007596

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2007-2013 & 2014-2020

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα  2014 -2020

Προϋπολογισμός: 42.418.068,22€

Ημερομηνία ένταξης: 15/11/2017

Πράξη: «Μελέτη – Κατασκευή – Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας (Β’ φάση)»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο είναι χαρακτηρισμένο ως phasing. Προκειμένου να παραδοθεί ένα νέο νοσοκομείο ολοκληρωμένο και λειτουργικό, δυναμικότητας 278 κλινών, απαιτείται η εκτέλεση όλων των εργασιών που υπολείπονται της σύμβασης, σε σχέση με την Α’ φάση του έργου.

Επίσης, περιλαμβάνονται:

  • Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες επίβλεψης από αρχαιολογικής σκοπιάς των εκσκαφικών εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου και εργασίες προστασίας και ανάδειξης του ελληνιστικού τείχους της αρχαίας πόλης της Χαλκίδας.
  • Εργασίες έρευνας – εκκαθάρισης ναρκών στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου (Στρατόπεδο Παπαναγνώστου). Εργασίες σύνδεσης με πάροχο ηλεκτροδότησης.
  • Εργασίες σύνδεσης με πάροχο τηλεπικοινωνιών.
TOP