Κτίρια του ΣτΕ των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, της Εθνικής Σχολής Δικαστικών του Εφετείου Αθηνών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: ΤΑ5168493

Τίτλος Δράσης: 16292 Αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης

Πρόγραμμα: Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Προϋπολογισμός: 331.052,59 €

Ημερομηνία ένταξης: 12/04/2023

Τίτλος έργου: «Τεχνική βοήθεια για την Μελέτη των Αναγκών και την Εκπόνηση Τευχών Ανάθεσης Σύμβασης για την ανακαίνιση των κτιρίων του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, της Εθνικής Σχολής Δικαστικών του Εφετείου Αθηνών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου»

Πληροφορίες / Περιγραφή:

Το παρόν έργο σχετίζεται με την υποβοήθηση της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. στην μελέτη των αναγκών και στην προετοιμασία των τευχών για την ανάθεση συμβάσεων για την ανακαίνιση των κτιρίων του Συμβουλίου της Επικρατείας (Αρσάκειο Μέγαρο), των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών (κτίριο Λουΐζης Ριανκούρ), της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, του Εφετείου Αθηνών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (μετά και την ένταξη του στον κατάλογο έργων κατασκευής και ανακαίνισης δικαστικών κτιρίων, μετά την έναρξη ισχύος του πρωτογενούς δικαίου για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη για τη διοικητική δικαιοσύνη).

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν έργο περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τις ενέργειες ωρίμανσης που απαιτούνται μέχρι την διενέργεια των ως άνω διαγωνισμών και ειδικότερα την ανάθεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την εκτίμηση των αναγκών των ως άνω ανακαινίσεων και την σύνταξη σχετικών τευχών.

Επίσης, αφορά και την παροχή ανεξάρτητων ελεγκτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων / οροσήμων του έργου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρ. 2§15 του ν4498/29-09-2021.

TOP