Κτίρια του Υπ. Εξωτερικών – Εθνική Μονάδα “ΕΤΙΑS”

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5075925

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020

Προϋπολογισμός: 1.400.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 06/09/2022

Πράξη: «Αναδιαμόρφωση Χώρων σε Κτίρια του ΥΠ.ΕΞ. για την Εγκατάσταση της Εθνικής Μονάδας “ETIAS”»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο αφορά στην αποκατάσταση χώρων σε κτίρια του Υπουργείου Εξωτερικών για τη στέγαση των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Μονάδας “ΕΤΙΑS” (Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού).
Αντικείμενα του έργου αποτέλεσαν: α) Η μελέτη εφαρμογής για την αναδιαμόρφωση τμήματος του 2ου ορόφου κτιρίου επί της οδού Ζαλοκώστα 10 και β) Η αποπεράτωση τμήματος του 3ου ορόφου κτιρίου επί των οδών Ζαλοκώστα, Κριεζώτου και Ακαδημίας, για την προσωρινή μετεγκατάσταση της Γ4 Διεύθυνσης και προετοιμασία της Μονάδας “ETIAS”. Κατασκευάστηκαν διευθυντικά γραφεία, γραφειακοί χώροι εργαζομένων, χώρος συσκέψεων, χώροι υγιεινής και χώρος κουζίνας. Πραγματοποιήθηκαν οικοδομικές εργασίες (τοίχοι ξηράς δόμησης, δάπεδα-μονώσεις, οροφές-ψευδοροφές, κουφώματα θυρών-παραθύρων, υαλοπίνακες-καθρέπτες, περσίδες ηλιοπροστασίας, χρωματισμοί, σήμανση χώρου) και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, θέρμανση-κλιματισμός-αερισμός-εξαερισμός, εγκατάσταση πυροπροστασίας-πυρανίχνευση, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας).

 

TOP