Νοσηλευτικές Μονάδες Γ. Ν. Θ. «Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5032683

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 3.770.223,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 19/12/2022

Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδα ΣΗΘΥΑ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσηλευτικών Μονάδων Γ. Γεννηματάς και Άγιος Δημήτριος του Γ. Ν. Θ. «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος», ώστε να κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση του ΚΕΝΑΚ. Περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας (ΣΗΘΥΑ). Επιπροσθέτως, η Πράξη περιλαμβάνει τα υποέργα: Διενέργεια ex ante  ενεργειακή επιθεώρηση, εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης, προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, διενέργεια ex post ενεργειακή επιθεώρηση.

TOP