Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών Στυλίδας

Το έργο, που υλοποιήθηκε από την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. σε οικόπεδο εντός του οικισμού των Ραχών, αφορά την μετατροπή υφιστάμενου Ισογείου κτίσματος σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο.
Το Ιατρείο συνολικού μικτού εμβαδού 250,00m2 περιλαμβάνει Εργαστήρια, Φυσιοθεραπεία, Αίθουσα μικροεπεμβάσεων, τρία Εξεταστήρια εκ των οποίων το ένα παιδιατρικό, Θάλαμο ημερήσιας νοσηλείας, Γραφείο ΕΚΑΒ, Χώρους εφημεριών, ανάπαυσης προσωπικού, βοηθητικούς και λοιπούς χώρους υγιεινής.
Στην εργολαβία συμπεριλήφθηκε και η διαμόρφωση του εγγύς του κτιρίου περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής πρόσβαση προσωπικού, ασθενών και συνοδών στο κτίριο. Εξασφαλίστηκαν χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (ΑΜΕΑ και ασθενοφόρου), ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ, πεζοδρόμια κίνησης περιμετρικά του κτιρίου που σε συνδυασμό και με τα κράσπεδα οριοθετούν τους χώρους πρασίνου.

TOP