Υποδομές Επιχειρηματικού Κέντρου SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5094705

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Προϋπολογισμός: 3.032.548,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 31/01/2023

Πράξη: “Παρεμβάσεις Αποκατάστασης Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού των Υποδομών του Επιχειρηματικού Κέντρου SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ»”

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη αφορά στην παραχώρηση, στο Επιμελητήριο Σερρών, της χρήσης του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη συνολικής έκτασης 265.000 τ.μ.. Στην έκταση του στρατοπέδου περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός κτιρίων, σε έξι (6) εκ των οποίων και συνολικής επιφάνειας 4539,85 τ.μ. θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις.

Μέσω της Πράξης προτείνεται η αξιοποίηση του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη με παρεμβάσεις αποκατάστασης ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Επιχειρηματικού Κέντρου SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ» του Επιμελητηρίου Σερρών.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναβαθμίζουν ενεργειακά τις κτιριακές υποδομές και εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις οδηγώντας με το τρόπο αυτό στην αξιοποίηση και ανάδειξη τους ως τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής και στη χρήση τους ως πολιτιστικά/πνευματικά, συνεδριακά Εκθεσιακά Κέντρα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, που ως στόχο θα έχουν την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, θα πραγματοποιηθούν στα υφιστάμενα κτίρια και στις εξής δομές:

  • Μόνιμο Εκθεσιακό Κέντρο – Συνεδριακό Κέντρο για την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων και των προϊόντων τους, που θα φιλοξενεί δωρεάν γενικές και κλαδικές εκθέσεις σε συνδυασμό με τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου και οργάνωση εκδηλώσεων τοπικού, βαλκανικού και διεθνούς χαρακτήρα.
  • Θερμοκοιτίδα για Νεοφυείς Επιχειρήσεις για τη δημιουργία και υποστήριξη νέων επιχειρήσεων, που ενσωματώνουν τεχνολογική καινοτομία (για παράδειγμα εφαρμογές βιοτεχνολογίας και νανοτεχνολογίας) στην παραγωγική τους διαδικασία.
  • Σύγχρονο Μουσείο Στρατού και Πολεμικής Ιστορίας ως φόρο τιμής στο παρελθόν και την ιστορία του χώρου και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε το Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας των Σερρών.
  • Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων και Γραφείο Τουριστικής Πληροφόρησης για την οργανωμένη δωρεάν προβολή των Σερρών, ως τουριστικό προορισμό, την τόνωση της τοπικής παραγωγής και την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής.
TOP